Η ROTOGRAN Α.Ε.Β.Ε. είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο του ROTATIONAL MOLDING.

Ιδρύθηκε από άτομα με πολυετή πείρα στον χώρο επεξεργασίας πολυαιθυλενίου.

Στόχος της εταιρείας είναι η παραγωγή προϊόντων υψηλών τεχνικών προδιαγραφών και η σταδιακή εισαγωγή στην Ελληνική αγορά νέων τεχνολογιών και νέων προϊόντων με υλικά ανακυκλώσιμα και φιλικά για το περιβάλλον.

Όλες οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες συνοδεύονται από πιστοποιητικά χρήσης και καταλληλότητας.