Φυλλάδια

Τα προϊόντα μας

όλα μας τα προϊόντα σε ένα φυλλάδιο

Όλα τα Πλαστικά Καπάκια

για κάδους απορριμμάτων των 1100, 770 & 660 λίτρων

Πλαστικά Καπάκια
τύπου Α

για κάδους απορριμμάτων των 1100 λίτρων

Πλαστικά Καπάκια
τύπου Β

για κάδους απορριμμάτων των 1100 λίτρων

Πλαστικά Καπάκια

για κάδους απορριμμάτων 770 & 660 λίτρων

Πλαστικές Μπαριέρες

(New Jersey)

για οδοσήμανση

Πλαστικές Κλασικές Δεξαμενές

500/750/1000 λίτρων

Πλαστικές Κλασικές Δεξαμενές

1500 λίτρων

Πλαστικές Οριζόντιες Κυλινδρικές Δεξαμενές

500 λίτρων

Πλαστικές Οριζόντιες Κυλινδρικές Δεξαμενές

1000 λίτρων

Πλαστικές Κατακόρυφες Κυλινδρικές Δεξαμενές

500/750/1000 λίτρων

Πλαστικές Παραλληλεπίπεδες Δεξαμενές

250 λίτρων