Συχνές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις & Εγχειρίδια
 1. Τοποθετείστε τη δεξαμενή σε στιβαρό, επίπεδο δάπεδο σε ΟΛΟΚΛΗΡΗ τη βάση τους και όχι πάνω σε ξύλα, τάκους, τούβλα κ.τ.λ.. Κανένα τμήμα της βάσης, έστω και μικρό δεν πρέπει να βρίσκεται εκτός δαπέδου.
 2. Ξεβιδώστε την πλαστική τάπα και συνδέστε την παροχή σας κρατώντας ταυτόχρονα κόντρα στο παξιμάδι του ρακόρ. Η σύνδεση της παροχής και η δοκιμή στεγανότητας είναι ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ.
 3. Η τοποθέτηση ΜΑΥΡΗΣ δεξαμενής γίνεται μόνο σε εξωτερικό χώρο ώστε να προστατεύεται η δεξαμενή αλλά και το περιεχόμενο της από την ηλιακή ακτινοβολία. Αντίθετα η τοποθέτηση ΑΣΠΡΗΣ δεξαμενής γίνεται μόνο σε εσωτερικό χώρο.
 4. Η τοποθέτηση δεξαμενής μέσα στο χώμα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ εκτός και αν τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις: επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.
 5. Επιτρέπεται η αποθήκευση ορισμένων χημικών, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για να μάθετε ποια είναι αυτά.
 6. Μην τοποθετείται βάρη και αντικείμενα πάνω ή πλευρικά της δεξαμενής. ΑΦΗΣΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ ΠΛΕΥΡΙΚΑ.
 7. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ το γέμισμα της δεξαμενής ώστε σε περίπτωση διαρροής να σταματήσετε αμέσως το γέμισμα της.

Ναι, η εταιρεία ROTOGRAN A.E.B.E. εργάζεται με τα πρότυπα
ISO 9001:2015

 1. Τοποθετείστε τη δεξαμενή σε στιβαρό, επίπεδο δάπεδο σε ΟΛΟΚΛΗΡΗ τη βάση τους και όχι πάνω σε ξύλα, τάκους, τούβλα κ.τ.λ.. Κανένα τμήμα της βάσης, έστω και μικρό δεν πρέπει να βρίσκεται εκτός δαπέδου.
 2. Ξεβιδώστε την πλαστική τάπα και συνδέστε την παροχή σας κρατώντας ταυτόχρονα κόντρα στο παξιμάδι του ρακόρ. Η σύνδεση της παροχής και η δοκιμή στεγανότητας είναι ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ.
 3. Η τοποθέτηση ΜΑΥΡΗΣ δεξαμενής γίνεται μόνο σε εξωτερικό χώρο ώστε να προστατεύεται η δεξαμενή αλλά και το περιεχόμενο της από την ηλιακή ακτινοβολία. Αντίθετα η τοποθέτηση ΑΣΠΡΗΣ δεξαμενής γίνεται μόνο σε εσωτερικό χώρο.
 4. Η τοποθέτηση δεξαμενής μέσα στο χώμα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ εκτός και αν τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις: επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.
 5. Επιτρέπεται η αποθήκευση ορισμένων χημικών, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για να μάθετε ποια είναι αυτά.
 6. Μην τοποθετείται βάρη και αντικείμενα πάνω ή πλευρικά της δεξαμενής. ΑΦΗΣΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ ΠΛΕΥΡΙΚΑ.
 7. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ το γέμισμα της δεξαμενής ώστε σε περίπτωση διαρροής να σταματήσετε αμέσως το γέμισμα της.

Ναι, η εταιρεία ROTOGRAN A.E.B.E. εργάζεται με τα πρότυπα
ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.